Opencart .htaccess dosyası

anadizin ve admin dizinindeki config.php dosyasında adresleri www olarak değiştirin; // HTTP define(‘HTTP_SERVER’, ‘http://www.siteadresiniz.com/adminadresiniz/’); define(‘HTTP_CATALOG’, ‘http://www.siteadresiniz.com/’); // HTTPS define(‘HTTPS_SERVER’, ‘https://www.siteadresiniz.com/adminadresiniz/’); define(‘HTTPS_CATALOG’, ‘https://www.siteadresiniz.com/’); daha sonra .htaccess dosyanıza bu satırları ekleyin. RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} !^$ RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC] RewriteCond %{HTTPS}s ^on(s)| RewriteRule ^ http%1://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L] RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^ … Okuyun…