opencart

Opencart Mail Gönderim Sorunu

Çözümünü anlatacağım sistem Opencart 2.0.1.1 üezrindedir. Diğer opancart sürümleri için denenmemiştir. Ayarlarınızdan eminseniz ve Mail gönderiminde sorun devam ediyorsa; 1. Öncelikle system/library/mail.php yolunda bulunan dosyayı açın ve; if ($this->verp) { fputs($handle, ‘MAIL FROM: XVERP’ . “\r\n”); } else { fputs($handle, ‘MAIL FROM: ‘ . “\r\n”); } kodunu bulun; if ($this->verp) … Okuyun…

Opencart .htaccess dosyası

anadizin ve admin dizinindeki config.php dosyasında adresleri www olarak değiştirin; // HTTP define(‘HTTP_SERVER’, ‘http://www.siteadresiniz.com/adminadresiniz/’); define(‘HTTP_CATALOG’, ‘http://www.siteadresiniz.com/’); // HTTPS define(‘HTTPS_SERVER’, ‘https://www.siteadresiniz.com/adminadresiniz/’); define(‘HTTPS_CATALOG’, ‘https://www.siteadresiniz.com/’); daha sonra .htaccess dosyanıza bu satırları ekleyin. RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} !^$ RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC] RewriteCond %{HTTPS}s ^on(s)| RewriteRule ^ http%1://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L] RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^ … Okuyun…