SSH üzerinden WordPress için MySQL veritabanı oluşturma

Mysql database sistemine bağlanmak için
mysql -p

root şifrenizi girdikten sonra wpicindb yazdigim yere belirlemek istediğiniz database adını girin.
create database wpicindb;
Çıktımız; Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

şimdi kullanıcımızı ve şifremizi belirleyip oluşturduğumuz db ile eşleştirelim
grant all privileges on wpicindb.* to 'wpicinkullanicimiz'@'localhost' identified by "wpicinsifremiz";
Çıktımız ; Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

wpicinkullanicimiz yazan yere belirtmek istediğimiz kullanıcı adını,
wpicinsifremiz yazan yere istediğimiz şifreyi yazıyoruz.
Dikkat! Tek tırnaj işaretleri ve sondaki noktalı virgül komut için gereklidir.

Şimdi izinleri yenileyelim;
flush privileges;
Çıktımız ; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

artık exit; kodu ile çıkış yapabiliriz