Truffle Flattener

Truffle da node_modules ile entegre ettiğiniz contractları tek sol dosyasına import yapmak için kullanabilirsiniz.

Böylece remix de deploy alma imkanınız olur.

npm install truffle-flattener -g

truffle-flattener contracts/Contract_Name.sol > Flattened_Contract_Name.sol