Sanapshot ile açılan VM üzerinde Accelerated Network Değerini Açmak

Azure Consolunu açın ;

*NIC adını network kısmında bulabilirsiniz.

az network nic update --name NicAdıBuraya --resource-group KaynakGrubuAdıBuraya --accelerated-networking true