mscnmnz

Truffle Flattener

Truffle da node_modules ile entegre ettiğiniz contractları tek sol dosyasına import yapmak için kullanabilirsiniz. Böylece remix de deploy alma imkanınız olur. npm install truffle-flattener -g truffle-flattener contracts/Contract_Name.sol > Flattened_Contract_Name.sol

AWS S3 Bucket komple indirmek

awscli indirmeniz gerekiyor. macOS için brew kütüphanesi mevcut brew install awscli ardından configurasyon aws configuration bu adımda 4 tane veri istiyor. IAM merkezine gidip yeni bi kullanıcı açabilirsiniz yeni kullanıcıyı şifre değil key ile giriş yapacak şekilde ayarlayın. Access KeyID ve Access Key girişlerini yapın. Bu adım önemli çalışmasını istediğiniz … Okuyun…

macOS .dotnet temizleme

curl -O https://raw.githubusercontent.com/dotnet/sdk/main/scripts/obtain/uninstall/dotnet-uninstall-pkgs.sh chmod u+x dotnet-uninstall-pkgs.sh sudo ./dotnet-uninstall-pkgs.sh sırayla üstteki komutları kullanarak sisteme yüklü .dotnet versiyonlarını temizleyebilirsiniz.

Googledan Veri Kaldırma

Google’da yer alan ve rızanızın olmadığı her türlü kişisel veriyi (isim, telefon, email, mahrem görüntüler, yalan içerikler) arama sonuçlarından kaldırma talebinde bulunabiliyoruz. Hepsine ulaşabileceğiniz resmi Google makalesi: https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=tr

PancakeSwap Testnet

PancakeSwap V2 #default Router: 0xD99D1c33F9fC3444f8101754aBC46c52416550D1 Factory: 0x6725f303b657a9451d8ba641348b6761a6cc7a17 WETH: 0xae13d989dac2f0debff460ac112a837c89baa7cd bu veriler ile contractlarınız üzerinde testnet alışverişleri deneyebilirsiniz. özellikle oyun tokenleri için bi hayli ihtiyaç oluyor. Bonus* PancakeSwap V2 #yedek https://pancake.kiemtienonline360.com Router: 0x9Ac64Cc6e4415144C455BD8E4837Fea55603e5c3 Factory: 0xb7926c0430afb07aa7defde6da862ae0bde767bc WETH: 0xae13d989dac2f0debff460ac112a837c89baa7cd

GitHub Upload Sorunu Çözümü

Github’a yüksek boyutlu dosya upload ederken Total kısmında kalıp hata fırlatmadan bekleme sorunu için Total 47 (delta 4), reused 0 (delta 0) git config –global http.postBuffer 157286400 komutu ile buffer yükseltimi yapmanız sorunu çözüyor.  

Cocoapods Uninstall

gem list –local | grep cocoapods yüklü paketleri listeler gem list –local | grep cocoapods | awk ‘{print $1}’ | xargs sudo gem uninstall tüm paketleri kaldırır rm -rf ~/.cocoapods ana dizini temizler   Temizlik sonrası diğer birçok eklenti için önerim brew ile yüklenilmesi brew install cocoapods

Avalanche Network Metamask Eklemek

Network Name: Avalanche C-Chain New RPC URL: Mainnet: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc Fuji Testnet: https://api.avax-test.network/ext/bc/C/rpc Local Testnet: http://localhost:9650/ext/bc/C/rpc ChainID: Mainnet: 43114 Fuji Testnet: 43113 Local Testnet: 43112 Symbol: AVAX Explorer: Mainnet: https://snowtrace.io Fuji Testnet: https://testnet.snowtrace.io Localnet: n/a

Binance ve Polygon Main ve TestNet Metamask Eklemek

Mainnet BSC Network Name: Binance Smart Chain New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/ ChainID: 56 Symbol: BNB Block Explorer URL: https://bscscan.com   Testnet BSC Network Name: Testnet – Binance Smart Chain New RPC URL: https://data-seed-prebsc-1-s1.binance.org:8545/ ChainID: 97 Symbol: BNB Block Explorer URL: https://testnet.bscscan.com Faucet BSC https://testnet.binance.org/faucet-smart Mainnet Polygon Network Name: Polygon New RPC URL: https://polygon-rpc.com/ ChainID: 137 Symbol: MATIC Block Explorer URL: https://polygonscan.com/ Testnet Polygon Network Name: Testnet … Okuyun…

Web3 Wallet Oluşturmak

var ethers = require(“ethers”); var crypto = require(“crypto”); var id = crypto.randomBytes(32).toString(“hex”); var privateKey = “0x” + id; console.log(“Wallet Private Key – Paylaşmayın!!!:”, privateKey); var wallet = new ethers.Wallet(privateKey); console.log(“Wallet Address: ” + wallet.address); bu kodu index.js olarak kayıt edin.   npm install ethers   komutu ile gerekli paketi yükleyin. … Okuyun…

Azure Portal Login Olmadan Destek Talebi

Portal üzerinde oturum açmadan destek kaydı açabilirsiniz. Portala girmeden 8 saat içinde cevaplanan C sınıfı Azure destek talebi oluşturmanızı sağlıyor https://support.microsoft.com/en-us/supportrequestform/84faec50-2cbc-9b8a-6dc1-9dc40bf69178   Şifreyi unutunca işe yarıyor gerçekten

React Native Cleaning

React Native >= 0.50 ve npm > 5 içindir. Yarn ile yüklüyorsanız. watchman watch-del-all && rm -rf $TMPDIR/react-native-packager-cache-* && rm -rf $TMPDIR/metro-bundler-cache-* && rm -rf node_modules/ && yarn cache clean && yarn install && yarn start — –reset-cache Npm ile yüklüyorsanız. watchman watch-del-all && rm -rf $TMPDIR/react-native-packager-cache-* && rm -rf … Okuyun…

Git Komutları

Ekteki Link üzerinden Git komutlarını inceleyebilir çıktısını alabilirsiniz. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mRd2SgBPP-zIbaO9mZ5l3lQLmoFVi92FyqpztBlcWeo/edit?usp=sharing.   Getting & Creating Projects Command Description git init Initialize a local Git repository git clone ssh://[email protected]/[username]/[repository-name].git Create a local copy of a remote repository Basic Snapshotting Command Description git status Check status git add [file-name.txt] Add a file to the … Okuyun…

React Native Android Play Store için Uygulama Çıktısı Almak

MacOs için yazılmıştır. Test apk almak için, uygulamanızı arkadaşlarınıza yollayıp test etmek adına cd android && ./gradlew assembleRelease çıktınız /android/app/build/outputs/apk/release dizini altında eğer ./gradlew komutu bulamadık derse android dizininde chmod +x ./gradlew ile çalıştırılabilir hale getirin.   Play Stora göndermek için ise; önce keystore dosyası oluşturuluyor. gerekli alanları doldurup 2 tane … Okuyun…

Azure Şikayet Portalı

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/engage/cars Bu link üzerinden servisler ile ilgili şikayet bildirimi yapabilirsiniz. Size azure servislerini kullanarak saldıran bir IP adresini DDoS olarak raporlamak gibi.

Docker Silme Scripti

#!/bin/bash # Uninstall Script if [ “${USER}” != “root” ]; then echo “$0 must be run as root!” exit 2 fi while true; do read -p “Remove all Docker Machine VMs? (Y/N): ” yn case $yn in [Yy]* ) docker-machine rm -f $(docker-machine ls -q); break;; [Nn]* ) break;; * … Okuyun…

MySQL / MariaDB slow query log

DByi Yeniden başlatma işlemi gerektirmeden slow querylerin (belirlediğiniz sn den uzun süren sorguların ki bu örnekte 2sn) dosyaya yazar. Database’e root girişi yapın; mysql -u root -p İlk önce bu komutu çalıştırın SHOW VARIABLES LIKE “%slow%”; slow_query_log durumunu görebiliriniz OFF ise kapalıdır. SET GLOBAL slow_query_log = “ON”; bu komutla çalıştırın … Okuyun…

Nextjs projeye sitemap.xml eklemek

paketi yüklemek için npm i nextjs-sitemap-generator ana dizine sitemap-generator.js olarak bir dosya oluşturup içeriğine bunu ekleyin. const sitemap = require(“nextjs-sitemap-generator”); sitemap({ baseUrl: “https://e-servisteknik.xyz”, pagesDirectory: __dirname + “/pages”, targetDirectory: “public/”, pagesConfig: { ‘/index’: { priority: ‘1’, changefreq: ‘always’ } }, }); sonrasında dosyanın oluşması node sitemap-generator.js komutu ile dosyayı çalıştırın. public … Okuyun…

Zeit.co Üzerindeki Domaine GSuite ve Yandex Mail Eklemek

now isimli CLİ aracının bilgisayarınızda kurulu olduğuna emin olun. dökümantasyonda bildirdiği üzere kodlar : now dns add <domain> <name> <record type> <value> [mx_priority] sonra sırasıyla Domainlerinizin DNS bilgilerini inceleyin. now dns ls Domain Sahipliği Onayınız için Eklenecek TXT kaydı now dns add DOMANINIZ.COM @ TXT googleOnayKodu @ bilgisi kaydın işlenceği … Okuyun…

Linux Swap Alanı Kapatmak

Bu kodu kullanarak swap alanını kapatabilirsiniz. sysctl -w vm.swappiness=0 Tekrar açmak için sysctl -w vm.swappiness=1 Eğer sunucunuzu database sunucusu olarak ayarlamışsanız ram gücü kullanarak hızlı işlem yapmak istiyorsanız işinize yaracaktır. Ayrıca /etc/security/limits.conf içinde * soft core unlimited * hard core unlimited * soft nofile 1024000 * hard nofile 1024000 * … Okuyun…

nodejs ubuntu için kurulum scripti

sudo apt update && sudo apt upgrade cd ~ && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh && sudo bash nodesource_setup.sh sudo apt install nodejs 12 yazan kısma istediğiniz versiyonu yazabilirsiniz, o versiyonun son sürümünü indirir.

Linux ile ilgili linkler

Tüm Linux dağıtımları – https://distrowatch.com/ GNU/Linux Çekirdekleri – https://www.kernel.org/   Udemy ücretsiz linux kursları. : https://www.udemy.com/course/temel-linux-terminal-komutlar/ https://www.udemy.com/course/mini-linux-kursu/ https://www.udemy.com/course/linux-ogreniyorum/ https://www.udemy.com/course/kali-linux-ile-siber-guvenligin-temelleri/ https://www.udemy.com/course/linux-terminal-komutlar-temel/ https://www.udemy.com/course/linux-egitim-program/ https://www.udemy.com/course/linux-dunyasna-ilk-adim/ https://www.udemy.com/course/linux-dokumantasyonu/

Typscript ile XMLHttpRequest

https://github.com/musacanminaz/XMLHttpRequest repo dan kodlara erişilebilir. xml isteği ile json dönüt.   fetch ile daha kolay yolu da bu. fetch(“https://jsonplaceholder.typicode.com/users”) .then(res => res.json()) .then(console.log);

Ücretsiz Udemy Kursları

1-Sıfırdan ReactJs ve context api Sıfırdan React ‘a ve Context Api ‘ye giriş yaparak ilk uygulamanızı oluşturun https://www.udemy.com/share/101s96BUoZcFpRQ3g=/ 2-Kurumsal Mimariler İçin Sql Server Veri Tabanı Tasarımı Nesnel veritabanı tasarımına farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacak “hap” eğitim. https://www.udemy.com/share/101xskBUoZcFpRQ3g=/ 3 – C# ile Unity Online RPG Oyun Programlama https://www.udemy.com/share/101yQQBUoZcFpRQ3g=/ 4-C# programlama dili … Okuyun…

fio ile linux üzerinde Disk Read/Write IOPS ölçümü

olduğunuz dizinde 4GB bir dosya oluşturup üzerinde test yapacaktır. Sonrasında test ismindeki dosyayı silebilirsiniz. ubuntu için yükleme komutu sudo apt-get update && sudo apt-get install fio %75 Okuma / %25 yazma IOPS testi fio –randrepeat=1 –ioengine=libaio –direct=1 –gtod_reduce=1 –name=test –filename=test –bs=4k –iodepth=64 –size=4G –readwrite=randrw –rwmixread=75 %100 Okuma Testi fio –randrepeat=1 … Okuyun…

Js dosyası içindeki liste elemanlarına değişken eklemek

Js dosyası içindeki liste elemanlarına id isminde değişkeni eklemek. var allports = require(“./src/data/ports_noId”); var fs = require(“fs”); function addId(id) { return function iter(o) { if (“country” in o) { o.id = id++; } Object.keys(o).forEach(function(k) { Array.isArray(o[k]) && o[k].forEach(iter); }); }; } allports.forEach(addId(0));

Azure VM Ubuntu 18.04 /boot/efi: wrong fs type, bad option, bad superblock

Herhangi bir data kaybı yaşanmadan FAT-fs (sda*): IO charset iso8859-1 not found ve /boot/efi: wrong fs type, bad option, bad superblock hatasının çözümü için. Azure VM yönetim ekranına sol bölümünde bulunan Serial Console üzerinde oturum açılır. depmod -v komutu çalıştırılır > Sorunlu kütüphaneler yeniden derlenir. exit komutu ile çıkış yapılır ve makine normal … Okuyun…

Azure Web App Cache Özelliğini Açmak

Azure üzerinde çalışan apache için cache özelliğini aktif hale getirmek için uygulama ayarlarından. WEBSITE_LOCAL_CACHE_OPTION : Always WEBSITE_LOCAL_CACHE_SIZEINMB : 300 şeklinde ayarlamanız yeterli olacaktır. Üretim yuvası için aktif özelliğini seçtiğinizden emin olun.  

bin ve obj klasörlerini git üzerinde takipten çıkartmak

vscode üzerinde proje başlattığınızda bin ve obj klasörlerinide sürekli takip ediyor her publish yada debug yaptığınızda takip sistemi canınızı sıkabiliyor. Bu klasörleri çıkartmak için ana dizinde ” nano .gitingnore ” // yeni bi dosya oluşturup içine linkten aldığımız kodları ekleyeceğiz. daha sonra https://github.com/github/gitignore yada tam bu adres üzerinden vs için olanı … Okuyun…

Mvc Core Session Kontrolü için Startup Dosyası Yapılandırması

Mvc Core Session Kontrolü için Starup Dosyası Yapılandırmam public class Startup { private IConfiguration Configuration; public Startup (IConfiguration configuration) { Configuration = configuration; } public void ConfigureServices (IServiceCollection services) { services.AddDbContext<MainContext> (options => options.UseSqlServer (Configuration.GetConnectionString (“DefaultConnection”))); services.AddDbContext<UserContext> (options => options.UseSqlServer (Configuration.GetConnectionString (“UserConnection”))); services.AddIdentity<AppUser, IdentityRole> () .AddEntityFrameworkStores<UserContext> () .AddDefaultTokenProviders (); services.Configure<IdentityOptions> … Okuyun…

Docker Komutları ve Kullanım Şekli

docker {management command} {command} {option} Options: –config string Location of client config files (default “/Users/mscnmnz/.docker”) -c, –context string Name of the context to use to connect to the daemon (overrides DOCKER_HOST env var and default context set with “docker context use”) -D, –debug Enable debug mode -H, –host list Daemon … Okuyun…

iOS Visual Studio Code Git/Github Kullanımı

Öncelikle Github üzerinde bir repository açın. Örneğin /gitdeneme.git Bilgisayarınıza Git programını indirip kurun. İndrmek için https://git-scm.com/ Visual Studio Code u açın > Çalışmak istediğiniz klasörü açın > Yerleşik Terminali Çalıştırın takibi aktifleştirmek için ilk yazılacak kod; git init SCM denilen takip ekranında göreceksiniz ki takip başlamış takibi durdurmak için terminale rm … Okuyun…

Azure Web App Üzerindeki Dosyalara

Azure Web App üzerndeki dosyalarınıza erişmek için; https://<adresiniz>.scm.azurewebsites.net adresini açın ve oturum açma ekranı üzerinden siteye erişin. Ana Menüden Tools > Zip Push Deploy adresini takip ederek dosyalarınıza erişebilir modifiye edebilir indirebilirsiniz.

Paylaşımlı Hostingde Birden Fazla .Net Core Uygulaması Çalıştırmak

Bi hayli yorularak bulduğum bir sonuç umarım bir başkalarını delirtmeden işe yarar. Eğer hosting hesabınızda aynı anda 2 tane .netcore uygulaması çalıştırmak isterseniz uygulamalar çakışacaktır ve son istek yapan uyg. aktif olarak görülecektir. Diğer uygulama 500 hatası verecektir. Bu sorunu çözmek için Uygulamanızı publish aldıktan sonra klasörde beliren bir webconfig … Okuyun…

Gereksiz Windows Uygulamalarını Kaldırmak

Aşağıdaki kodu notpad ile bir dosya açtıktan sonra yapıştırıp farklı kaydet seçeneği ile tüm dosyaları seçtikten sonra kaldir.bat olarak kayit edin ve çalıştırın. ECHO. :winappstart set /p winapps=”Windows Default uygulamaları silinecek onaylıyor musunuz? y/n: ” if ‘%winapps%’ == ‘n’ goto odrivestart if /i “%winapps%” neq “n” if /i “%winapps%” neq … Okuyun…

SSH üzerinden Mysql Yedek/Restore

mysqldump –help # MySQL Veritabanı Yedeğini Almak için mysqldump -uKullanıcıAdı -p DbAdı > YedekDbAdı.sql # MySQL Veritabanı Yedeğinini Nasıl Geri Yüklerim? mysql -uKullanıcıAdı -p DbAdı < yedekDBdosyası.sql # Sunucudaki Tüm MySQL Database’leri Nasıl Listelerim? mysql -uroot -p show databases; # Sunucudaki Tüm Database’leri Nasıl Yedeklerim (Backup)? mysqldump -u root -p … Okuyun…

Digital Ocean SSH key den Password a Dönüş

Öncelikle ssh key ile sunucuya bağlanın sudo nano /etc/ssh/sshd_config dosyasını açın; #PasswordAuthentication yes satırını bulun ve başındaki diez işaretini kaldırın. dosyayı Ctrl + X ve Enter ile değişikliği kaydedin. service ssh restart kodu ile ssh i yeniden başlatın. passwd komutu ile yeni root şifrenizi belirleyebilirsiniz.   SSH keyi kaybedip sunucuya … Okuyun…

MVC için CKFinder v2.5.1 ve CKFinder.dll

https://drive.google.com/drive/folders/1ICtwL8IBbr1y7cC01bPWdhbIaqkvs7Ux?usp=sharing Bu bağlantı üzerinden ckfinder dosyasını indirebilirsiniz. CKEditorü de kendi siteninden indirebilirsiniz. CKFinderin çalışması için arşivin içinde bulunan CKFinder.dll dosyasını bin klasörüne eklemeniz gerekiyor.

MVC URL Redirect www to non-www

IIS panelinden Site Bindings kısmından servera hem www.siteadi.com hemde sadece siteadi.com şekilde giriş yapıldığından emin olun. Şimdi öncelikle serverınıza bu eklentiyi kurmalısınız. https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite Daha sonra Web.config dosyanıza bu satırları eklemelisiniz. Ekleme yapıtığınızda Modülün içinde bu kurallar otomatik olarak görünecektir. <system.webServer> <rewrite> <rules> <rule name=”Redirect to non-www” stopProcessing=”true”> <match url=”(.*)” negate=”false”></match> … Okuyun…

Online Eğitimler Ücretli mi iyidir, Ücretsiz mi?

Üniversite mezuniyetim fizik tedavi ve rehabilitasyon. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri tutkumu 2012 yılında resmi bir işe dönüştürüp kurumsal web siteleri yapmaya başladım. 2017 yılına kadar sadece youtube ve ücretsiz kaynaklardan eğitimler alarak kendi yolumu bulmaya çalıştım. Bu yolda defalarca fikir ve programlama dili değiştirdim. Hepsinden biraz bazen yeterince öğrendim. En … Okuyun…

Ubuntu 16 için Ücretsiz SSL Sertifikası – Nginx Serveri Let’s Encrypt ile Korumak

Digital Ocean ya da diğer mecralardan aldığınız ve LEMP kurulumu yaptığınız serverlarda siteleriniz için ücretsiz olarak SSL sertifikası oluşturabilirsiniz. Adımları sıra ile takip edin. Server Gereksinimleri; * Ubuntu 14. yada 16. * Nginx Sıra ile takip ediniz. 1) sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot 2) sudo apt-get update 3) sudo apt-get install python-certbot-nginx … Okuyun…

Opencart Mail Gönderim Sorunu

Çözümünü anlatacağım sistem Opencart 2.0.1.1 üezrindedir. Diğer opancart sürümleri için denenmemiştir. Ayarlarınızdan eminseniz ve Mail gönderiminde sorun devam ediyorsa; 1. Öncelikle system/library/mail.php yolunda bulunan dosyayı açın ve; if ($this->verp) { fputs($handle, ‘MAIL FROM: XVERP’ . “\r\n”); } else { fputs($handle, ‘MAIL FROM: ‘ . “\r\n”); } kodunu bulun; if ($this->verp) … Okuyun…

Kurumsal Yandex Mail ile İlgili Ayarlar

Öncelikle yandex mail ayarları bölümünden Ayarlar > Tüm Ayarlar > Eposta Programları > Posta istemcisinin e-posta kutusuna erişmesine izin verin Burada imap ve pop işaretli olmalıdır. Eposta sunucuları IMAP/POP/SMTP; Sunucusunun adresi — imap.yandex.com.tr; Bağlantı güvenliği — SSL; port — 993. Sunucusunun adresi — pop.yandex.com.tr Bağlantı güvenliği — SSL Port — … Okuyun…

Windows 10 Kayıtlı Wi-Fi Ağ Şifre Görmek

Windows 10 ile her haltı gizlediler de gizledir. Windows + R tuş kombinasyonu ile açılan çalıştır penceresine cmd yazın. karşınızda siyah ekran. Bu kısma; netsh wlan show profiles yazın ve entera basın şimdi kayıtlı ağları göreceksiniz. Buradan şifresini görmek istediğiniz ağın adını ŞifresiGörülecekAğ netsh wlan show profile name=“ŞifresiGörülecekAğ” key=clear Security … Okuyun…

php mailler için SMTP ayarları

Yandex Smtp Ayarları: $mail->SMTPSecure = ‘tls’; $mail->Host = ‘smtp.yandex.com’; $mail->Port = 587; Veya $mail->Host = “smtp.yandex.com.tr”; $mail->SMTPSecure = ‘ssl’; $mail->Port = “465”; Gmail Smtp Ayarları: $mail->SMTPSecure = ‘ssl’; $mail->Host = ‘smtp.gmail.com’; $mail->Port = 465;

SEO için yerel dizinler

Dünya Geneli Konum Dizinleri TAM LİSTE * Google * Yandex * Yahoo! * Bing * Facebook * Foursquare * Yelp * WhitePages * SwitchBoard * 411 * MapQuest * Superpages * DexKnows * Citysearch * Local.com * MerchantCircle * EZlocal * LocalDatabase * ShowMeLocal * Topix * CitySquares * LocalPages … Okuyun…

Opencart .htaccess dosyası

anadizin ve admin dizinindeki config.php dosyasında adresleri www olarak değiştirin; // HTTP define(‘HTTP_SERVER’, ‘http://www.siteadresiniz.com/adminadresiniz/’); define(‘HTTP_CATALOG’, ‘http://www.siteadresiniz.com/’); // HTTPS define(‘HTTPS_SERVER’, ‘https://www.siteadresiniz.com/adminadresiniz/’); define(‘HTTPS_CATALOG’, ‘https://www.siteadresiniz.com/’); daha sonra .htaccess dosyanıza bu satırları ekleyin. RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} !^$ RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC] RewriteCond %{HTTPS}s ^on(s)| RewriteRule ^ http%1://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L] RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^ … Okuyun…

Türksat Modem Wifi Sorunu

Ah bu türksat modemler. 2db anten koymuşlar modemin içine 1 duvar olsa aranızda çekmiyor modem. Bu sorundan kurtulmanız için birkaç ip ucu. 1 – Modemi mutlaka dik konumda kullanın. 2 – WirelessMon programı ile etrafınızdaki az sinyal içeren kanallardan birini seçin. http://www.passmark.com/products/wirelessmonitor.htm programın linki burada 30 gün deneme sürümü var … Okuyun…

SSH üzerinden WordPress için MySQL veritabanı oluşturma

Mysql database sistemine bağlanmak için mysql -p root şifrenizi girdikten sonra wpicindb yazdigim yere belirlemek istediğiniz database adını girin. create database wpicindb; Çıktımız; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) şimdi kullanıcımızı ve şifremizi belirleyip oluşturduğumuz db ile eşleştirelim grant all privileges on wpicindb.* to ‘wpicinkullanicimiz’@’localhost’ identified by “wpicinsifremiz”; Çıktımız … Okuyun…

SSH üzerinden WordPress Dosya İzinlerini Ayarlamak

Klasörler için; find . -type d -print -exec chmod 755 {} \; Dosyalar için; find . -type f -print -exec chmod 644 {} \; Eğer dosyalar /var/www/html dizininde ise toplu olarak kullanabileceğiniz komut find /var/www/html -type d -print -exec chmod 755 {} \; && find /var/www/html -type f -print -exec … Okuyun…

Php 7 den x9 kat daha hızlı HHVM

Php 7 WP siteler için gerçekten harikalar yaratan bir hızda çalışıyor fakat bazı siteler özellikle facebook gibi saniyelerde milyon click aldığı zaman cevap vereceği kadar hıza erişmesi yine de yeterli olmamış. Hızın yanında kaynak kullanımının da azaltılması gerekliliği ortada. Enerji en kıymetli kullanılması gereken kaynakların başında geliyor artık. HHVM . … Okuyun…

Ücretsiz Yüksek Kaliteli Video Siteleri

Artık interaktif web siteleri moda. Modaya uyup site açılışlarını videolar ile yapmak isteyebilirsiniz. Neredeyse her kategoride ücretsiz olarak sunulan web videolarına bu linklerden ulaşmanız mümkün. 1. https://videos.pexels.com/ 2. https://www.videezy.com/ 3. https://www.videvo.net/ 4. https://www.videoblocks.com/videos/footage 5. https://pixabay.com/videos/ 6. http://www.coverr.co 7. http://www.beachfrontbroll.com 8. http://mazwai.com/ 9.1. https://vimeo.com/groups/freehd/ 9.2. https://vimeo.com/groups/stockfootage 9.3. https://vimeo.com/groups/royaltyfree/videos 10. http://www.cutestockfootage.com 11. … Okuyun…

Ücretsiz Yüksek Kalite Fotoğraf Siteleri

Özellikle blog yazılarında kullanılabilecek, yüksek kalitede ve çözünürlükte fotoğraflara ücretsiz ulaşabileceğiniz sitelerden bazılarını derlemeye çalıştım. 1. http://kaboompics.com 2. http://fancycrave.com 3. http://littlevisuals.co 4. https://www.splitshire.com/ 5. http://raumrot.com/ 6. http://jaymantri.com/ 7. http://gratisography.com/ 8. https://freerangestock.com/ 9. https://pixabay.com/ 10. https://www.pexels.com/ 11. http://mystock.photos/ 12. http://www.photoeverywhere.co.uk/ 13. http://mmtstock.com/ 14. http://getrefe.com/ 15. http://freepik.com/ 16. https://unsplash.com 17. https://foter.com/ 18. … Okuyun…

Zaman Kazanmak

Hayatta satın alamayacaklarımız listesinin başında zaman var. Size anlatacaklarım sayesinde aslında zaman satın almak mümkün. Zamanı kimden mi satın alıyoruz ? Zamandan. Fabrika açan bir işletmeci oldunuz zaman, zaman kazanırsınız. İşletme sahibi kendi zamanına ek olarak çalışanlarının zamanını satın alır. Aldığı bu zaman karşılığında da para verir çalışanlarına. Az yahut … Okuyun…

Fibonacci Design v1

Leonardo Fibonacci, (Pisalı Leonardo, Leonardo Pisano d. 1170, ö. 1250), yaygın olarak ismiyle Fibonacci diye anılan, orta çağın en yetenekli matematikçisi olarak kabul edilen İtalyan matematikçi. Fibonacci sayı dizisinin ileri elemanlarında, bir sonraki elemanın bir öncekine oranı Altın oran adı verilen ve yaklaşık 1,618 (1:0,618) değerine eşit bir sayıyı verir. … Okuyun…

Tipografide Altın Oran

Evet müthiş bir şey bence. hani bazı siteler vardır gözünüze muhteşem görünür. Doğada belli bir oran var buna Altın Oran diyorlar. Altın oran geçmişten günümüze etrafımızda sürekli gördüğümüz aşina olduğumuz bir oran. Beynimizde bize tanıdık hissi sağladığı için bu oranla yapılan işler tanıdık ve güvende hissettiriyor bağdaşıyoruz bu oranla. Tamam … Okuyun…

Google Adwords Şehir Hariç Tutma

Google adwordsu sadece bulunduğunuz ilde kullanmak için önemli bir ayar var. Kampanyanızı seçin ve Ayarlar Sekmesi altında > Yer Seçenekleri (Gelişmiş) sekmesine tıklayın. Hedef seçeneğini düzenlemek isterseniz karşınıza 3 tane seçenek çıkar – Hedeflediğim yerde bulunan, bu yeri arayan veya bu yere ilgi gösteren kullanıcılar (önerilen) – Hedeflediğim yerdeki kullanıcılar … Okuyun…

Nginx ile IP adresi bloklamak

Nginx serverları üzerinden ip adresi bloklayabilirsiniz. 1. Nginx konfigürasyon dosyasına ihtyacınız var nerede bulmak için; nginx -t yazın the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok gibi bir yazı görünür burada dosyamız etc/nginx altında nginx.conf olarka belirlenmiş. bulduğunuz dosyasıyı açın nano /etc/nginx/nginx.conf http satırı içinde yer alan Virtual Host Configs altına … Okuyun…

Ücretsiz Toplu Mail Gönderimi (Limitli)

Müşterilerinize kendinizi unutturmamanın en güzel yollarından biri düzenli e-posta göndermek. Tek tek göndermek neredeyse imkansız bazen ücretsiz çözüm bulmak da zor. Open source candır ! Bir hizmeti hem ücretli hem ücretsiz sunan firmaları seviyorum. Profesyonel olarak kullanmak isteyenlerden ücret talep ediyor. Kişisel kullanımlarda ise ücretsiz birkaç hizmet sağlıyor ki. Mailchimp … Okuyun…

wordpress nginx conf dosyası

WordPress için Nginx/PHP/Ubuntu üzerinde derlediğim kodlar server parametlerini kurduktan sonra php7 yahut php5 fark etmeden sitenizi korumaya yarar. location ~* \.(ogg|ogv|svg|svgz|eot|otf|woff|mp4|ttf|rss|atom|jpg|jpeg|gif|png|ico|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|ppt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf)$ { expires max; log_not_found off; access_log off; tcp_nodelay off; open_file_cache max=1000 inactive=120s; open_file_cache_valid 45s; open_file_cache_min_uses 2; open_file_cache_errors off; } location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$args; } location ~ … Okuyun…

kış

sana yazılmış ilk şiir gibi. sonbahardan kışa dönen mevsimin ilk soğuk gecesi. güneşin daha az sevdiği ama unutmadığı. ışıkların daha az aydınlattığı ama karartmadığı. rüzgarın hoyrat ve burunları yaktığı bu mevsim. en sevdiğim mevsim. elbise gibi mevsimi gösteren de içindeki insan. dışı soğuk mevsimde içi sıcak insanın. kapıları daha açık. … Okuyun…

Özel Karakterleri Kopyala / Yapıştır

Bir site ihtiyaç karşılıyorsa bence amacına ulaşmıştır. Nereyse ihtiyacınız olan tüm özel karakterleri bir arada bulabileceğiniz bir site. Böyle özel karakter deyince anlaşılması zor gibi. Girip bi inceleyin. Misal Ⓨ Ⓧ ℟ Ꝛ Ⓞ ℆ ℁ ℃ Bunlar benim size bulduğum örnekler çok daha fazlası sitede; http://www.copypastecharacter.com/alphabetical-order

Evde Çalışırken Dışarıda Hissetmek

Adamlar bunu da yapmışlar. Bazen ofise gidecek enerjim olmuyor sabah ve evde mıymıl mıymıl çalışmayı tercih ediyorum. Bazen de starbucks ta çalışıyorum. Mekan gürültüsü yapmak gelmiş birilerinin aklına 🙂 Android ve mac için uygulamada yapmışlar. Mesela evdesin ama üniversite cafesinde gibi hissediyorsun yada öğlen yemeğinde. Gerçi bi süre sonra bayıyor … Okuyun…

İnsan Kaynakları

Yaklaşık 4500 kişilik bir personel ağının parçası olduğum gerçek anlamda kurumsal bir firmada 6 ay çalışma fırsatım oldu. 2016 yılında bu firma da geçirdiğim muhteşem zamanların içinde gözlemlerim insan kaynakları bölümünün en önemli bölüm olduğu yönündeydi. in English “Human Resources”. Yani kaynaktan diyor. Maaş bordo izin işe alım değil. Kaynak. … Okuyun…

İstediğiniz Açık Kaynak Yazılımları Seçin Tek Seferde Yükleyin

Rastladığım en güzel sitelerden biri galiba tam bir apple mantığı ama windowsta. Buyrun ; https://ninite.com/ Uygulamaları seçtikten sonra tek bir yükleyicinin içinde topluyor. Tek seferde herhangi bir virüs yada zararlı içerik olmadan yükleme yapıyor. Galiba önceden hazırlanmış bir yükleme dosyasını paylaşma imkanı da sunuyor. Format sonrası yazılım kurma işkencesine birebir. … Okuyun…