React Projede Html Title Değişikliği

hook kullınıyorsanız.


useEffect(() => {
document.title = "deneme title"
}, []);

class component için ;


componentDidMount(){
document.title = "deneme title"
}