MySQL / MariaDB slow query log

DByi Yeniden başlatma işlemi gerektirmeden slow querylerin (belirlediğiniz sn den uzun süren sorguların ki bu örnekte 2sn) dosyaya yazar.

Database’e root girişi yapın;
mysql -u root -p

İlk önce bu komutu çalıştırın
SHOW VARIABLES LIKE "%slow%";

slow_query_log durumunu görebiliriniz OFF ise kapalıdır.

SET GLOBAL slow_query_log = "ON";
bu komutla çalıştırın

Daha sonra yavaş olarak kabul ettiğiniz süreyi belirleyin. ben 2sn belirledim.

SET GLOBAL long_query_time = 2;

Bu komut ile slow_query_log_file dosyasının adını görebilirsiniz.
SHOW VARIABLES LIKE "%slow%";

daha sonra exit ile çıkış yapın ve database dizininizin altındaki log dosyanızı okuyun.

tail -f 2762738234cc-slow.log