Cocoapods Uninstall

gem list –local | grep cocoapods yüklü paketleri listeler gem list –local | grep cocoapods | awk ‘{print $1}’ | xargs sudo gem uninstall tüm paketleri kaldırır rm -rf ~/.cocoapods ana dizini temizler   Temizlik sonrası diğer birçok eklenti için önerim brew ile yüklenilmesi brew install cocoapods