react native

React Native Cleaning

React Native >= 0.50 ve npm > 5 içindir. Yarn ile yüklüyorsanız. watchman watch-del-all && rm -rf $TMPDIR/react-native-packager-cache-* && rm -rf $TMPDIR/metro-bundler-cache-* && rm -rf node_modules/ && yarn cache clean && yarn install && yarn start — –reset-cache Npm ile yüklüyorsanız. watchman watch-del-all && rm -rf $TMPDIR/react-native-packager-cache-* && rm -rf … Okuyun…

React Native Android Play Store için Uygulama Çıktısı Almak

MacOs için yazılmıştır. Test apk almak için, uygulamanızı arkadaşlarınıza yollayıp test etmek adına cd android && ./gradlew assembleRelease çıktınız /android/app/build/outputs/apk/release dizini altında eğer ./gradlew komutu bulamadık derse android dizininde chmod +x ./gradlew ile çalıştırılabilir hale getirin.   Play Stora göndermek için ise; önce keystore dosyası oluşturuluyor. gerekli alanları doldurup 2 tane … Okuyun…