Kurumsal Yandex Mail ile İlgili Ayarlar

Öncelikle yandex mail ayarları bölümünden
Ayarlar > Tüm Ayarlar > Eposta Programları > Posta istemcisinin e-posta kutusuna erişmesine izin verin
Burada imap ve pop işaretli olmalıdır.

Eposta sunucuları IMAP/POP/SMTP;
Sunucusunun adresi — imap.yandex.com.tr;
Bağlantı güvenliği — SSL;
port — 993.

Sunucusunun adresi — pop.yandex.com.tr
Bağlantı güvenliği — SSL
Port — 995

Sunucusunun adresi — smtp.yandex.com.tr;
Bağlantı güvenliği — SSL;
port — 465.

Gönderdiğiniz maillerin spam klasörüne düşmesini azaltmak için mail sisteminiz için ekstra bazı ayarlar yapmalısınız.
Bu ayarları kurum.yandex.com.tr adresinden yapıyorsunuz.
Bu kısımda DNS yönetimi bilgisine ihtiyacınız var.

DKIM dijital imza (TXT)
Host; mail._domainkey
Bu ayarı mail yönetme sayfanızda görebilirsiniz.
Örn; v=DKIM1; k=rsa; t=s; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADC…….. yazan kısım

SPF kaydı (TXT)
Host; @
TXT değeri; v=spf1 redirect=_spf.yandex.net