Js dosyası içindeki liste elemanlarına değişken eklemek

Js dosyası içindeki liste elemanlarına id isminde değişkeni eklemek.

var allports = require("./src/data/ports_noId");

var fs = require("fs");

function addId(id) {
 return function iter(o) {
  if ("country" in o) {
   o.id = id++;
  }
  Object.keys(o).forEach(function(k) {
   Array.isArray(o[k]) && o[k].forEach(iter);
  });
 };
}

allports.forEach(addId(0));