nodejs

nodejs ubuntu için kurulum scripti

sudo apt update && sudo apt upgrade cd ~ && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh && sudo bash nodesource_setup.sh sudo apt install nodejs 12 yazan kısma istediğiniz versiyonu yazabilirsiniz, o versiyonun son sürümünü indirir.

JS dosyasını JSON hale getirmek

var allports = require(“./src/data/ports_noId”); //JSON çıktı almak fs.writeFile(“./object.json”, JSON.stringify(allports, null, 2), err => { if (err) { console.error(err); return; } console.log(“Dosya Hazır.”); });