php mailler için SMTP ayarları

Yandex Smtp Ayarları:

$mail->SMTPSecure = ‘tls’;
$mail->Host = ‘smtp.yandex.com’;
$mail->Port = 587;

Veya

$mail->Host = “smtp.yandex.com.tr”;
$mail->SMTPSecure = ‘ssl’;
$mail->Port = “465”;

Gmail Smtp Ayarları:

$mail->SMTPSecure = ‘ssl’;
$mail->Host = ‘smtp.gmail.com’;
$mail->Port = 465;