Web3 Wallet Oluşturmak

var ethers = require("ethers");

var crypto = require("crypto");

var id = crypto.randomBytes(32).toString("hex");

var privateKey = "0x" + id;

console.log("Wallet Private Key - Paylaşmayın!!!:", privateKey);

var wallet = new ethers.Wallet(privateKey);

console.log("Wallet Address: " + wallet.address);


bu kodu index.js olarak kayıt edin.

 

npm install ethers

 

komutu ile gerekli paketi yükleyin.

 

node index.js ile çıktıyı kullanın.