SSH üzerinden Mysql Yedek/Restore

mysqldump –help

# MySQL Veritabanı Yedeğini Almak için
mysqldump -uKullanıcıAdı -p DbAdı > YedekDbAdı.sql

# MySQL Veritabanı Yedeğinini Nasıl Geri Yüklerim?
mysql -uKullanıcıAdı -p DbAdı < yedekDBdosyası.sql

# Sunucudaki Tüm MySQL Database’leri Nasıl Listelerim?
mysql -uroot -p
show databases;

# Sunucudaki Tüm Database’leri Nasıl Yedeklerim (Backup)?
mysqldump -u root -p –all-databases > TumDBlerinYedegi.sql

# Sunucudaki Tüm Database’leri Nasıl Geri Yüklerim (Restore)?
mysql -uroot -p < TumDBlerinYedegi.sql

# Veritabanının Belirli Bir Tablosunu Nasıl Yedeklerim (MySQL Tablo Backup)?
mysqldump -u root -p DatabaseAdı tabloAdı1 tabloAdı2 > tabloYedekleri.sql