Git aynı dosyaya clone yöntemi

1. Yöntem (kullandığım)

  • git init .
  • git remote add origin <repo-urlsi>
  • git pull origin master

2. Yöntem

  • git clone your-repo tmp && mv tmp/.git . && rm -rf tmp && git reset –hard