Cocoapods Uninstall

gem list –local | grep cocoapods

yüklü paketleri listeler

gem list –local | grep cocoapods | awk ‘{print $1}’ | xargs sudo gem uninstall

tüm paketleri kaldırır

rm -rf ~/.cocoapods

ana dizini temizler

 

Temizlik sonrası diğer birçok eklenti için önerim brew ile yüklenilmesi

brew install cocoapods