nodejs ubuntu için kurulum scripti

sudo apt update && sudo apt upgrade
cd ~ && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh && sudo bash nodesource_setup.sh
sudo apt install nodejs

12 yazan kısma istediğiniz versiyonu yazabilirsiniz, o versiyonun son sürümünü indirir.