Gereksiz Windows Uygulamalarını Kaldırmak

Aşağıdaki kodu notpad ile bir dosya açtıktan sonra yapıştırıp

farklı kaydet seçeneği ile

tüm dosyaları seçtikten sonra

kaldir.bat

olarak kayit edin ve çalıştırın.

ECHO.
:winappstart
set /p winapps="Windows Default uygulamaları silinecek onaylıyor musunuz? y/n: "
if '%winapps%' == 'n' goto odrivestart
if /i "%winapps%" neq "n" if /i "%winapps%" neq "y" goto winappstart
powershell "Get-AppxPackage *3d* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *bing* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *zune* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *photo* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *communi* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *solit* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *phone* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *soundrec* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *camera* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *office* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
powershell "Get-AppxPackage *xbox* | Remove-AppxPackage" > NUL 2>&1
ECHO Bitti...