Gereksiz Windows Uygulamalarını Kaldırmak

Aşağıdaki kodu notpad ile bir dosya açtıktan sonra yapıştırıp farklı kaydet seçeneği ile tüm dosyaları seçtikten sonra kaldir.bat olarak kayit edin ve çalıştırın. ECHO. :winappstart set /p winapps=”Windows Default uygulamaları silinecek onaylıyor musunuz? y/n: ” if ‘%winapps%’ == ‘n’ goto odrivestart if /i “%winapps%” neq “n” if /i “%winapps%” neq … Okuyun…