Azure Webapp üzerinde Docker ile Verdaccio (private npm server)

link üzerinden docker ayarlarına ulaşabilirsiniz https://github.com/musacanminaz/verdaccio-azure-webpp/blob/master/docker-compose.yaml resimdeki alana kodu yapıştırıp çalıştırmanız yeterli. html/site/wwwroot dizini üzerinde volume olarak saklamaları yapacaktır.