React Native Android Play Store için Uygulama Çıktısı Almak

MacOs için yazılmıştır. Test apk almak için, uygulamanızı arkadaşlarınıza yollayıp test etmek adına cd android && ./gradlew assembleRelease çıktınız /android/app/build/outputs/apk/release dizini altında eğer ./gradlew komutu bulamadık derse android dizininde chmod +x ./gradlew ile çalıştırılabilir hale getirin.   Play Stora göndermek için ise; önce keystore dosyası oluşturuluyor. gerekli alanları doldurup 2 tane … Okuyun…