php mailler için SMTP ayarları

Yandex Smtp Ayarları: $mail->SMTPSecure = ‘tls’; $mail->Host = ‘smtp.yandex.com’; $mail->Port = 587; Veya $mail->Host = “smtp.yandex.com.tr”; $mail->SMTPSecure = ‘ssl’; $mail->Port = “465”; Gmail Smtp Ayarları: $mail->SMTPSecure = ‘ssl’; $mail->Host = ‘smtp.gmail.com’; $mail->Port = 465;