MySQL / MariaDB slow query log

DByi Yeniden başlatma işlemi gerektirmeden slow querylerin (belirlediğiniz sn den uzun süren sorguların ki bu örnekte 2sn) dosyaya yazar. Database’e root girişi yapın; mysql -u root -p İlk önce bu komutu çalıştırın SHOW VARIABLES LIKE “%slow%”; slow_query_log durumunu görebiliriniz OFF ise kapalıdır. SET GLOBAL slow_query_log = “ON”; bu komutla çalıştırın … Okuyun…