MVC URL Redirect www to non-www

IIS panelinden Site Bindings kısmından servera hem www.siteadi.com hemde sadece siteadi.com şekilde giriş yapıldığından emin olun. Şimdi öncelikle serverınıza bu eklentiyi kurmalısınız. https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite Daha sonra Web.config dosyanıza bu satırları eklemelisiniz. Ekleme yapıtığınızda Modülün içinde bu kurallar otomatik olarak görünecektir. <system.webServer> <rewrite> <rules> <rule name=”Redirect to non-www” stopProcessing=”true”> <match url=”(.*)” negate=”false”></match> … Okuyun…