Js dosyası içindeki liste elemanlarına değişken eklemek

Js dosyası içindeki liste elemanlarına id isminde değişkeni eklemek. var allports = require(“./src/data/ports_noId”); var fs = require(“fs”); function addId(id) { return function iter(o) { if (“country” in o) { o.id = id++; } Object.keys(o).forEach(function(k) { Array.isArray(o[k]) && o[k].forEach(iter); }); }; } allports.forEach(addId(0));