Git aynı dosyaya clone yöntemi

1. Yöntem (kullandığım) git init . git remote add origin <repo-urlsi> git pull origin master 2. Yöntem git clone your-repo tmp && mv tmp/.git . && rm -rf tmp && git reset –hard