Web3 Wallet Oluşturmak

var ethers = require(“ethers”); var crypto = require(“crypto”); var id = crypto.randomBytes(32).toString(“hex”); var privateKey = “0x” + id; console.log(“Wallet Private Key – Paylaşmayın!!!:”, privateKey); var wallet = new ethers.Wallet(privateKey); console.log(“Wallet Address: ” + wallet.address); bu kodu index.js olarak kayıt edin.   npm install ethers   komutu ile gerekli paketi yükleyin. … Okuyun…