Sanapshot ile açılan VM üzerinde Accelerated Network Değerini Açmak

Azure Consolunu açın ; *NIC adını network kısmında bulabilirsiniz. az network nic update –name NicAdıBuraya –resource-group KaynakGrubuAdıBuraya –accelerated-networking true