React Projede Html Title Değişikliği

hook kullınıyorsanız. useEffect(() => { document.title = “deneme title” }, []); class component için ; componentDidMount(){ document.title = “deneme title” }